Zakup mieszkania to marzenie wielu osób. Kredyt hipoteczny i związane z nim koszty często zniechęcają. Jednak istnieją sposoby na zdobycie dodatkowych środków. Obecnie bardzo popularny jest program MdM, którego zakończenie przewidziane jest na koniec przyszłego roku. Niestety Mieszkanie dla Młodych narzuca wiele ograniczeń odnośnie wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nieruchomości. Już niebawem pojawi się kolejny projekt- Indywidualne Konta Mieszkaniowe.

Ustawa trafi pod obrady w połowie tego roku. Wiele przydatnych informacji oraz aktualności znaleźć można na stronie http://ikm.org.pl/.

Czym są IKM?

Indywidualne Konta Mieszkaniowe to jeden z filarów Mieszkania Plus. Mają one nagradzać systematyczne oszczędzanie na cele mieszkaniowe. IKM powstało w celu poprawy sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Beneficjenci programu będą mogli założyć jedno takie konto w banku lub SKOK-u i na nim gromadzić środki na preferencyjnych warunkach.

Dla kogo IKM?

Program dostępny będzie dla każdego zainteresowanego gromadzeniem środków na wydatki związane z poprawą warunków lokalowych. Na razie nie ma zapowiedzi, jakoby przewidywany był limit wiekowy lub dochodowy. Tak szeroki zakres powinien przyczynić się do popularności IKM.

Co zyskamy dzięki IKM?

Specjalne konta, do określonej w ustawie kwoty zostaną zwolnione z 19% podatku Belki. Ich oprocentowanie pozwoli oszczędzającym na uzyskanie dodatkowych kwot. IKM będą zakładane tylko w bankach lub SKOK-ach, które przystąpią do programu. To one według wstępnych założeń ustalać mają wysokość oprocentowania.

Osoby spełniające określone kryteria dochodowe i rodzinne otrzymają dopłatę od państwa. Najprawdopodobniej uprawnione do nich zostaną rodziny z dziećmi, osoby młode kupujące pierwszą nieruchomość oraz znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Na chwilę obecną nie wiadomo nic na temat wysokości wsparcia.

Warunki skorzystania z przywilejów jakie daje IKM

Minimalny okres oszczędzania to 5 lat i jest liczony od dnia ulokowania pierwszej wpłaty. Dopiero po tym czasie będzie można w pełni skorzystać ze wszystkich przywilejów, bez konieczności zwrotu dopłat. W ustawie przewidywane są wyjątki, w których minimalny okres oszczędzania może wynieść 12 miesięcy. Przeznaczenie pieniędzy na inny cel niż mieszkaniowy będzie oznaczało utratę preferencyjnych warunków.

Na co będzie można przeznaczyć pieniądze zaoszczędzone na IKM?

Wybór przeznaczenia zgromadzonych środków jest dość spory. Pieniądze można będzie przeznaczyć na zakup domu, działki budowlanej lub mieszkania, budowę domu, wkład własny w TBS lub wykup udziałów w spółdzielni mieszkaniowej. Zapowiadane jest również opcja przeznaczenia środków na remont lub wykończenie nieruchomości.

Jaka pula środków przeznaczona zostanie na IKM?

Docelowo na program IKM mają zostać przeznaczone 3 mld zł. To tylko wstępne założenia, jak będzie naprawdę dowiemy się po uchwaleniu ustawy. Środki mają być czerpane z rezerwy budżetowej obecnie przeznaczonej na finansowanie Mieszkania dla Młodych. W roku 2019 przewidziana jest pula rzędu 200 mln zł, w 2020- 400 mln zł, w 2021- 600 mln zł, w 2022- 800 mln zł, a w roku 2023- 1mld zł. Jak widać, z każdym rokiem kwota ma wzrastać o 200 mln zł.

Korzyści płynące z Indywidualnych Kont Mieszkaniowych są wielowymiarowe. Takie dofinansowanie może być przełomowe dla osób marzących o własnym „M”. Pozwoli zmniejszyć kwotę zaciąganego kredytu hipotecznego lub nawet uniknąć tego rodzaju zobowiązania. Dzięki rządowemu wsparciu zakup nieruchomości w Ciechocinku jest bardziej realny. Wysokość środków przeznaczonych na IKM wygląda obiecująco. Zobaczymy jak dużą popularnością będzie cieszył się program i na jakie wsparcie będziemy mogli liczyć.