Kiedy znajdziemy swój wymarzony kąt, powinniśmy jak najlepiej go zabezpieczyć. Ubezpieczenie własnego „M” jest w dzisiejszych czasach coraz częstszym zjawiskiem. W Polsce około 70% nieruchomości jest ubezpieczonych.

Wpływ na ten wynik w dużej mierze mogą mieć wymogi przy zawieraniu kredytu hipotecznego, jednak nie tylko. Pewność, iż nasz najcenniejszy majątek, dający poczucie bezpieczeństwa jest dobrze chroniony, dla wielu osób jest wart swojej ceny. Stajemy się coraz bardziej świadomi, a co za tym idzie chcemy chronić siebie, bliskich oraz własny majątek.

Zwłaszcza, gdy kupiliśmy dom za pieniądze z kredytu hipotecznego, ubezpieczenie staje się konieczne. Instytucje finansowe szukając zabezpieczenia dla siebie, stawiają za podstawę właśnie ubezpieczenie nieruchomości. Najczęściej wskazują wytyczne, które powinna zawierać polisa oraz podają listę honorowanych przez siebie zakładów ubezpieczeń. Przed podpisaniem umowy sprawdźmy, czego oczekuje bank. Często spotykamy się także z innymi formami zabezpieczeń kredytu, więcej o nich możemy przeczytać na ubezpieczeniekredytowe.pl. Dzięki wiedzy wybierzemy produkt spełniający swoje zadanie i unikniemy nieprzyjemnych niespodzianek.

Gdzie kupić ubezpieczenie kredytu?

Możemy zrobić to oczywiście w banku, który pomoże w dopełnieniu wszystkich formalności. Z pewnością przyspieszy to wszystkie procedury. Jeśli jednak nie odpowiada nam oferta banku, mamy prawo podpisać umowę z dowolnym zakładem ubezpieczeń.

Jaki powinien być zakres dobrej umowy ubezpieczenia nieruchomości?

Zakres powinien przede wszystkim być dostosowany do potrzeb. Zbyt wąski jest bezwartościowy, natomiast zbyt szeroki równa się zbędnemu wydatkowi. Po pierwsze powinien spełniać wymogi banku, oczywiście jeśli ubezpieczenie nieruchomości ma zabezpieczyć kredyt. Po drugie, i najważniejsze- dawać skuteczną ochronę dla naszych interesów. Jeżeli mieszkamy na terenie, na którym nie występuje ryzyko powodzi, to nasze ubezpieczenie nie musi obejmować takiego zdarzenia. Należy zatem przemyśleć dokładnie kwestię własnych potrzeb.

Ubezpieczenie nieruchomości nie jest dużym wydatkiem. Koszt roczny najczęściej zawieranych w Polsce umów wynosi od około 200 do 500 złotych. Swój pakiet możemy oczywiście rozszerzać, zgodnie z upodobaniami.

Na co zwrócić uwagę przy kupnie ubezpieczenia nieruchomości?

Oprócz zakresu ważne są również wyłączenia oraz okresy karencji. Wyłączenia to sytuacje, w których zakład ubezpieczeń nie zapłaci za dane zdarzenie. Karencja z kolei wskazuje okres, w którym zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaistnienia danej szkody. Czytajmy dokładnie ogólne warunki ubezpieczenia, gdyż w nich znajdziemy wszystkie niezbędne informacje.

Jakie są najczęstsze wyłączenia w ubezpieczeniach nieruchomości?

Wyłączenia mogą zawierać wiele zdarzeń, to zakład ubezpieczeń je ustala, dlatego nie są jednolite w każdej umowie. Niemniej do najczęściej stosowanych możemy zaliczyć następstwa szkód powstałych na skutek: celowego działania ubezpieczającego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, zaniedbania nieruchomości czy zniszczenia wskutek działania mrozu.

Jak zgłosić szkodę?

Do zgłoszenia szkody zobowiązany jest ubezpieczający (nawet przy dokonaniu cesji na bank). Uruchamia ono całą procedurę likwidacji szkód. Zgłoszenia możemy dokonać pisemnie, telefonicznie lub mailowo, nie jest to istotne. Ważnym jest natomiast późniejsze jego przekazanie, razem z dokumentacją w formie pisemnej. Następnie czekamy na likwidatora, który oceni rozmiar oraz wysokość szkody. Zakład ubezpieczeń rozważy reklamację, zapozna się z dokumentacją dostarczoną zarówno przez likwidatora, jak i ubezpieczającego i podejmie decyzję, co do wypłaty odszkodowania. Bezsporna część odszkodowania musi zostać wypłacona w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia szkody.

Odstąpienie, rezygnacja z umowy ubezpieczenia

Odstąpienie od umowy przez konsumenta jest możliwe w ciągu 30 dni od jej podpisania, jeżeli zawarta ona została na co najmniej 6 miesięcy. Rezygnacja natomiast w każdej chwili, zgodnie z warunkami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Przed jej złożeniem sprawdźmy, czy jest to opłacalne. Niektóre banki bowiem zaznaczają w umowie, że w przypadku rozwiązania ubezpieczenia, podniosą prowizję lub marżę.

Czy warto ubezpieczać nieruchomość?

Jedni ubezpieczają z konieczności, inni dla własnego spokoju. Pewne jest jednak to, że zniszczenie mieszkania wskutek jakiegoś zdarzenia losowego jest ogromną stratą, bardzo trudną finansowo do udźwignięcia. Koszt ubezpieczenia nieruchomości nie jest wysoki, a odszkodowanie może uratować nas przed ogromnymi problemami.