Własna nieruchomość w Ciechocinku to marzenie niejednego emeryta. Solanki, fajfy, wypoczynek i całoroczna regeneracja sił. To wszystko staje się rzeczywistością, po nabyciu w kujawskim uzdrowisku domu, co, jak już wiecie po lekturze naszej strony, nie jest wcale tak drogie.

Gdybyśmy jednak nie chcieli wynajmować domu lub pokojów w Ciechocinku, samemu chcąc tam przebywać, trzeba pomyśleć o zabezpieczeniu swojej emerytury. Składki zgromadzone na kontach ZUS-owskich nawet przy dobrych zarobkach mogą nie wystarczyć na opłaty, leki czy jedzenie.
Środki, jakimi dysponować będziemy na emeryturze można jednak powiększyć. To za sprawą Indywidualnego Konta Emerytalnego lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Pierwszy sposób – IKE

IKE polega na dokonywaniu wpłat o maksymalnym rocznym pułapie wartości 300% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Limit na dany rok nie może być niższy, niż ogłoszony rok wcześniej. Korzyści wynikające z założenia IKE, wspólne zresztą także dla IKZE, to zwolnienie z 19% podatku Belki od zysków kapitałowych.
Musi to jednak nastąpić po ukończeniu 60. lub 55. roku życia, kiedy prawa emerytalne nabywa się wcześniej. By móc dokonać wypłaty środków (jednorazowo lub ratalnie) należy gromadzić je przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych. Połowa tych środków musi być zgromadzona 5 lat przed złożeniem wniosku o wypłatę środków.

Drugi sposób – IKZE

Spokojną, jeśli chodzi o finanse, emeryturę w Ciechocinku może zagwarantować także IKZE. Tutaj wpłaty nie mogą przekraczać 1,2-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia i być niższe od tych dokonywanych rok wcześniej. Zgromadzone w danym roku środki są odliczane co roku od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co jest zasadniczą różnicą pomiędzy obydwoma rodzajami kont. Obydwa są zwolnione od podatku od zysków kapitałowych, jednak decydując się na IKZE, mamy pewność, że pieniądze będą nam zwracane co roku, nie musząc czekać na korzyści, które przynosi dopiero na emeryturze zwrot z zysków kapitałowych, gdy wybierzemy IKE.
Środki z IKZE wypłacone po ukończeniu 65 lat podlegają tylko 10-procentowemu podatkowi. Wypłata oszczędności może tu być jednorazowa lub ratalna. W ratach można otrzymać oszczędności pod warunkiem, że wypłata będzie trwała 10 lat lub tyle czasu, ile odkładaliśmy pieniądze na IKZE.

Jak konta emerytalne zarabiają dla nas?

Na obydwu rodzajach kont emerytalnych środki mogą być pomnażane na różne, mniej lub bardziej ryzykowne, sposoby. Mowa tutaj o lokatach, funduszach inwestycyjnych, emerytalnych, zwykłych rachunkach bankowych lub o rachunkach maklerskich. Pomóc w wyborze instrumentu i rodzaju konta może poradnik emeryta ze strony: http://emerytalnekonto.pl/, gdzie krok po kroku zostaje opisany cały III filar systemu emerytalnego, w którego skład wchodzą IKE oraz IKZE.
O tym, jakie konto wybierzemy decyduje, oprócz opłacalności, nasza skłonność do akceptacji ryzyka. 900 tys. osób wybrało IKE, 640 tys. IKZE, jednak to cały czas mały procent z 17 mln Polaków, którzy mogą mieć w przyszłości problem z zapewnieniem sobie dobrego standardu życia na emeryturze. Po co w tak pięknym miejscu, jak Ciechocinek żyć takimi zmartwieniami?